Vítejte na oficiálních stránkách projektu EU „Inovace na česko-polském pomezí“

č. CZ.3.22/2.1.00/11.02552, který byl schválen v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika, prioritní osa
č. 22.2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblast podpory
č. 22.2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí.

 

Witamy na oficjalnej stronie projektu unijnego "Innowacje na czesko-polskim pograniczu" No CZ.3.22/2.1.00/11.02552, która została zatwierdzona w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeszpospolita Polska, oś priorytetowa No 22,2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości, dziedziny wsparcia
No 22.2.1 rozwój przedsiębiorczości

 

Novinky

Operační program Podnikání a inovace: Inovace – inovační projekt

08.03.2013 15:23

 

Ve dnech 8. 3. 2013 od 6:00 - 22. 3. 2013 do 12:00 bude probíhat příjem elektronických registračních žádostí II.  prodloužení IV. Výzvy programu podpory Inovace – inovační projekt, který je určen k podpoře podniků, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

 

V rámci projektu je možné podpořit:

·         dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby (pouze pro MSP), technické zhodnocení staveb (% omezeny),

·         dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví,

·         provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné.

 

Z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena. Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi.

 

V případě zájmu o bližší informace, kontaktujte regionální kancelář agentury CzechInvest, tel.: 495 817 711, email: hradeckralove@czechinvest.org, web: https://www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj.

Uzávěrky dalších čísel

01.02.2013 12:34

 

Časopis číslo 4 má uzávěrku 30. 4. 2013, vyjde v 5/2013

Časopis číslo 5 má uzávěrku 30. 7. 2013, vyjde v 8/2013

<< 1 | 2

Novinky

Listujte aktuálním číslem časopisu/Aktualny numer magazynu

14.01.2041 23:00
     

Časopis 12/2015

25.06.2015 18:33
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 11/2015

07.04.2015 22:35
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 10/2015

20.01.2015 11:35
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)   

Časopis 09/2014

24.10.2014 13:32
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 08/2014

02.09.2014 09:57
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 07/2014

17.04.2014 15:34
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 6/2014

14.01.2014 22:43
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 5/2013

08.10.2013 11:58
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)

Časopis 4/2013

12.09.2013 09:08
Níže elektronická verze (kliknutím prohlížet)
1 | 2 >>