Operační program Podnikání a inovace: Inovace – inovační projekt

08.03.2013 15:23

 

Ve dnech 8. 3. 2013 od 6:00 - 22. 3. 2013 do 12:00 bude probíhat příjem elektronických registračních žádostí II.  prodloužení IV. Výzvy programu podpory Inovace – inovační projekt, který je určen k podpoře podniků, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

 

V rámci projektu je možné podpořit:

·         dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby (pouze pro MSP), technické zhodnocení staveb (% omezeny),

·         dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví,

·         provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné.

 

Z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena. Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi.

 

V případě zájmu o bližší informace, kontaktujte regionální kancelář agentury CzechInvest, tel.: 495 817 711, email: hradeckralove@czechinvest.org, web: https://www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj.