Partneři projektu

Region Panda – občanské sdružení se sídlem v Rychnově nad Kněžnou

Hlavním cílem je regionální rozvoj a organizace vzdělávání, mezinárodní spolupráce, sportu, kultury, veřejné správy, sdružování podnikatelů, publikační, vydavatelské a nakladatelské činnosti, výuka šachu a dále zprostředkování dotací pro rozvoj těchto činností. Mimo tyto výše uvedené stěžejní cíle se sdružení zaměřuje rovněž na kooperaci s jinými sdruženími, které mají cíle obdobné, poskytuje servisní služby, pomoc a poradenství, soustřeďuje a poskytuje informace a vykonává osvětovou činnost. Sdružení působí na území celé České republiky jako nezisková organizace a člení se na jednotlivé organizační jednotky zahrnující vzdělávací agenturu, sdružení škol, sdružení podnikatelů, asociaci a sportu, kultury a veřejné správy a šachovou školu.

 

SIPH

Partnerem projektu je Sudecká průmslovo-obchodní komora Šwidnica. Koordinátorem polské části projektu bude Mariusz Hoszowski ze SIPH Šwidnica. Šéfredaktorem je Jacek Zola z SIPH Šwidnica, který pracoval několik let jako koordinátor a šéfredaktor polského časopisu.

Partnerem projektu jest  Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa Świdnica. Koordynator polskiej części projektu będzie Mariusz Hoszowski z SIPH Świdnicy. Jacek jest redaktorem naczelnym jest Jacek Zola SIPH Świdnicy, który pracował przez kilka lat jako koordynator i redaktor polskiego czasopisma.